Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma""

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:8-10

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 13:8-10 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thương ai? Bạn đã làm điều gì, hay không làm điều gì, để bày tỏ tình thương của bạn với người đó?  Người đó có nhận biết tình thương qua hành động của bạn dành cho người đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu điều gì (13:8a)? Có phải Kinh Thánh khuyên người tin Chúa không nên vay mượn hay không (II Các Vua 4:3; 6:5; ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:1-7

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 13:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn đi học, có bao giờ bạn bị gọi lên văn phòng của hiệu trưởng hay không? Nếu có, bạn bị gọi vì chuyện gì?  Khi bị gọi, bạn cảm thấy thế nào?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu điều gì (13:1a)? Tại sao (13:1b)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Châm Ngôn 8:15-16; Giăng 19:10-11)? Theo Sứ đồ Phao-lô một người chống đối thẩm ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:14-21

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 12:14-21 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người mà bạn thấy khó sống chung với?  Người đó có những đặc điểm gì?  Tại sao bạn thấy khó có thể sống chung với người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Kinh Thánh dạy người tin Chúa nên có thái độ nào với: Những người đã bách hại mình (12:14; Ma-thi-ơ 5:43-44; Lu-ca 6:27-28; 23:34)? Những người đang vui (12:15a)? Và những người đang buồn (12:15b)? Đức C ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-13

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 12:9-13 Câu Hỏi Gợi Ý Tục ngữ Việt Nam có câu: "Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho ngào". Lúc còn nhỏ, bạn có bị cha mẹ đánh đòn hay không?  Theo bạn, cha mẹ bạn làm như vậy là vì yêu thương hay vì ghét bạn?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết ba đặc điểm của tình yêu thương được ghi lại trong câu 12:9? Những đặc điểm này là trái ngược hay bổ xung cho các đặc ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 12:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, bạn có bắt chước bạn bè làm những điều không tốt hay không? Bạn đã làm chuyện gì? Sau này, khi bạn đã lớn lên, rồi suy nghĩ lại, bạn thấy mình đã hành động như thế nào? Nếu lúc đã lớn, có ai rủ bạn làm như vậy, bạn còn làm nữa hay không?  Nhận thức của một người trưởng thành ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của bạn?     Câu ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:25-36

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 11:25-36 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, có bao giờ bạn được nhiều quà hơn những anh chị em khác trong gia đình hay không?  Nhờ đâu mà bạn được đối xử cách đặc biệt như vậy?  Ngược lại, có bao giờ những anh chị em khác trong gia đình nhận được nhiều quà hơn bạn hay không? Bạn đã làm gì sai, hay những người đó đã làm gì đúng?    Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô muốn ch ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:11-24

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 11:11-24 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn thấy sự thất bại của một người đã đem lại cơ hội cho người khác hay không? Người thất bại đã làm gì?  Người thứ hai đã bắt lấy cơ hội như thế nào?  Sau đó người thất bại đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Theo Sứ đồ Phao-lô, lý do mà người Do Thái vấp phạm là gì (11:11)? Sự thất bại của người Do Thái đem đến cho thế giới điều gì (11:12a)? ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:1-10

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 11:1-10 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nói là thương ai nhưng lại không làm đúng ý của người đó hay không? Bạn đã làm gì?  Kết quả thế nào?  Mối quan hệ giữa hai người như thế nào sau chuyện đó? Câu Hỏi Thảo Luận Dựa vào ký thuật trong (9;25; 10:21; Ê-sai 65:2), Đức Chúa Trời đã làm gì với tuyển dân của Ngài (11:1a; Thi Thiên 94:14)?  Sứ đồ Phao-lô đã dùng kinh nghiệm ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:13-21

  Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 10:13-21 Câu Hỏi Gợi Ý Tiêu chuẩn nào khiến bạn đánh giá một bộ phận trong thân thể là xinh đẹp? Tại sao bạn chọn tiêu chuẩn đó?  Theo bạn, bàn chân như thế nào là một bàn chân xinh đẹp?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Kinh Thánh cho biết ai là người có thể được cứu (10:13; Giô-ên 2:32; Giăng 1:12-13)? Theo Sứ đồ Phao-lô, một người chỉ có thể cầu xin Chúa khi nào (10:1 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:1-13

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 10:1-13   Câu Hỏi Gợi Ý Nếu có người hỏi bạn điểm khác biệt căn bản giữa Cơ-đốc giáo và những tôn giáo khác, bạn sẽ trả lời như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Niềm ao ước của Sứ đồ Phao-lô thể hiện qua lời cầu nguyện của ông là gì (10:1)? Ưu điểm và nhược điểm của những người mà ông nhắc đến là gì (10:2)? Sự thiếu hiểu biết về Chúa cùng với sự ỷ lại nơi chính mình đã đưa dẫn họ đế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top