Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp""

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:20-21

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:20-21 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải tạm chia tay với một người thân yêu của mình hay không?  Bạn có mong ước sẽ gặp lại người đó không? Nếu khi gặp lại nhau, người đó hoàn toàn không giống như người mà bạn thường suy nghĩ, thì bạn cảm thấy thế nào?   Câu Hỏi Thảo Luận Để tránh trường hợp sống như là một kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ, Sứ đồ Phao-lô đã ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 03:17-19

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:17-19 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ có người nào khen bạn giống cha hay mẹ của bạn hay không?  Người đó nói bạn giống cha hay mẹ của bạn những điểm nào?  Điểm tốt hay xấu?  Ngược lại, có ai nói rằng bạn không có chút gì giống cha hay mẹ của bạn hay không? Bạn cảm thấy như thế nào? Tại sao người đó lại nói như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-16

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:12-16 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn đang có những mục tiêu nào cho cuộc đời của mình?  Những mục tiêu đó tập trung vào những lĩnh vực nào?  Khi nào thì bạn dự định sẽ dừng lại,  hay động lực nào khiến bạn cứ tiếp tục tiến lên?  Câu Hỏi Thảo Luận Trong phần trước (3:8-11), Sứ đồ Phao-lô giải thích nguyên nhân khiến cho quan niệm sống của ông được thay đổi đó là giá trị v ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:7-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bằng lòng hy sinh rất nhiều điều tốt đẹp của bạn chỉ vì bạn muốn có được một ai đó hay không? Bạn đã hy sinh những gì?  Người đó như thế nào mà bạn bằng lòng hy sinh tất cả những điều tốt đẹp đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Trong quan niệm của người đời, những điều được liệt kê trong câu 3:5-6 là những lợi điểm (3:5-6).  Tuy nhiên, ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn có cơ hội để nói về chính mình, bạn sẽ hãnh diện về điều gì? Về dòng dõi, về gia đình, về tài năng, về kiến thức, về những điều bạn đã làm, về những thành công, …? Niềm tự hào về tất cả những điều đó đã đưa bạn đến đâu: Vui hay buồn, thỏa lòng hay nuối tiếc, hạnh phúc hay cay đắng, …? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:25-30

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:25-30 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người không phải là ruột thịt của bạn nhưng bạn gọi người đó là anh em?  Lý do nào khiến bạn gọi người đó như vậy?  Bạn có cùng thực hiện những công việc quan trọng nào với người đó hay không?  Người đó có cùng một tâm tình với bạn để chiến đấu vì lẽ phải hay không?  Câu Hỏi Thảo Luận Ép-pa-phô-đích là ai (2:25e)? Sứ đồ Phao-lô đã g ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:19-24

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:19-24 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn đi học nghề, nhưng ngay trong chuyến đi học nghề đầu tiên, người dạy nghề cho bạn bị bỏ tù thì bạn cảm thấy thế nào (Công Vụ 16:1-40)? Bạn nghĩ gì về người dạy nghề cho bạn? Bạn có muốn tiếp tục theo đuổi nghề đó hay không?  Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không? Trải nghiệm đó ảnh hưởng như thế nào trên đời sống và sự nghiệp tương lai củ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:12-18 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có vâng lời cha mẹ của mình hay không? Vâng lời khi nào và vâng lời trong những việc gì? Nếu cha mẹ của bạn có một ước nguyện và mong bạn thực hiện điều đó trước khi cha mẹ của bạn qua đời, bạn có vui lòng thực hiện ước nguyện đó hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đặc điểm của các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp là gì (2:12a; Hê-bơ-rơ 13:17)? Kinh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:9-11

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:9-11 Câu Hỏi Gợi Ý Trong xã hội ngày nay, nhiều người đang sống vì ai? Những sản phẩm như iPhone, iPad, iPod, … nói lên tâm lý nào?  Bạn có thấy ai sống khiêm tốn hạ mình để đem lại lợi ích cho những người khác hay không? Bạn nghĩ gì về người đó?  Bạn học được điều gì nơi người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Trời đã làm gì trước hành động hy sinh của Đức Chúa Jesus (2 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-8

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:5-8 Câu Hỏi Gợi Ý Trong gia đình của bạn, ai là người đã hy sinh nhiều nhất?  Người đó đã làm gì?  Tại sao người đó hành động như vậy? Bạn có muốn sống giống như người đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Để gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Phi-líp nên làm điều gì (2:5; Ma-thi-ơ 11:29)?  Lý do nào khiến ông kêu gọi n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top