Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi""

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:13-18

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:13-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đi cắm trại hay không?  Có bao nhiêu người tham dự?   Sinh hoạt đáng nhớ nhất trong kỳ trại là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi dân chúng hiểu biết sự dạy dỗ trong Lời Chúa, những người lãnh đạo của dân chúng đã làm gì (8:13)? Họ khám phá ra điều gì mà trước đó họ không hề biết (8:14)? Mỗi năm, Chúa truyền cho họ nên làm gì ( ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:9-12

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:9-12 Câu Hỏi Gợi Ý Khi khám phá ra một sai lầm của mình, bạn vui hay buồn?  Tại sao bạn buồn, hoặc tại sao bạn vui?  Bạn đã chia sẻ tâm trạng này với ai? Câu Hỏi Thảo Luận                      Sau khi dân chúng nghe đọc Lời Chúa, ai là những người đã dạy Lời Chúa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thì giờ để đọc các nhắn tin (text messages), điện thư (emails), hay những thông tin khác trên internet? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời giờ đọc Lời Chúa?  So sánh thời gian giữa hai hoạt động, bạn có thấy thời gian dành cho việc đọc Lời Chúa là thích hợp hay không? Bạn có thấy đứa trẻ nào không chịu ăn trong một thời gian dài ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:61-73

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 7:61-73 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có lưu giữ những giấy tờ, hình ảnh hoặc vật lưu niệm của gia đình hay không?  Có bao giờ bạn dùng những vật này để chứng minh nguồn gốc của mình hay không?  Những vật này cần thiết trong trường hợp nào và kết quả ra sao? Câu Hỏi Thảo Luận Có ba nhóm người không thể chứng minh được nguồn gốc của mình. Họ là những người ở địa phương nào, dòng họ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:4-60

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 7:4-60 Câu Hỏi Gợi Ý Dòng họ bạn có bản liệt kê các gia tộc hay không? Gia tộc nào đông nhất?  Gia tộc nào ít nhất?  Có bao nhiêu gia tộc - hay bao nhiêu người - trong dòng họ của bạn tin Chúa? Câu Hỏi Thảo Luận                          Tình trạn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-3

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 7:1-3 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn mua sắm một đồ vật giá trị cho gia đình hay không? Ai là người có quyền sử dụng vật đó?  Bạn đã làm gì để bảo vệ vật đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi vách thành đã sửa xong, Nê-hê-mi làm gì cho thành (7:1a)? Tại sao điều này là cần thiết?    Nê-hê-mi đã bổ nhiệm ba nhóm người nào (7:1b)? Trách nhiệm của nhóm người thứ nhất là gì (7: ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:10-19

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 6:10-19 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị người khác ghét hay không? Những người ghét bạn đã làm gì, hay nhờ ai, để hại bạn?  Lý do nào khiến họ muốn làm mất uy tín của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận                          Nê-hê-mi đã đến gặp ai (6:10a)? ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 6:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị người khác bịa chuyện không tốt về mình hay không? Nếu có, theo bạn tại sao người đó lại làm như vậy? Bạn phản ứng như thế nào trước những sự bịa đặt như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Những kẻ thù của người Do Thái nghe tin gì về diễn tiến tu sửa vách thành (6:1a)? Thực tế là gì (6:1b)?  Họ đã làm gì (6:2a)?  Thực chất của đề nghị này là ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:6-13

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 5:6-13 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn ưu tư về danh dự của quốc gia, của dân tộc, của gia đình hay không? Chuyện đáng tiếc nào đã xảy ra? Vấn đề đã được giải quyết như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận                          Nê-hê-mi đã phản ứng như thế nào khi b ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 5:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gặp cảnh túng thiếu phải vay mượn hay không? Bạn đã vay mượn của ai? Người cho bạn vay có đặt điều kiện gì trong hoàn cảnh đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra trong cộng đồng của người Do Thái vào lúc đó (5:1)? Nhóm người thứ nhất cho biết nhu cầu cần thiết của họ là gì (5:2)? Tại sao? Nhóm thứ hai đang ở trong hoàn cản ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top