Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô""

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8:16-24

  Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 8:16-24 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người mà bạn tin cậy để có thể giao tiền bạc của bạn?  Người đó có những phẩm chất nào khiến bạn tin cậy như vậy?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô cảm ơn Chúa về điều gì (8:16)? Tít đã làm gì (8:17)? Sứ đồ Phao-lô xác định tư cách và vị trí của Tít như thế nào (8:23a)?  Theo bạn, những điều Sứ đồ Phao-lô viết về Tít sẽ giúp ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8:1-15

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 8:1-15   Câu Hỏi Gợi Ý Bạn rộng rãi trong những lĩnh vực nào (tiền bạc, thì giờ, công sức, ...)? Bạn keo kiệt trong những lĩnh vực nào? Tại sao có sự khác biệt như vậy?  Có việc gì bạn đã bắt đầu làm từ năm ngoái mà cho đến bây giờ vẫn chưa làm xong hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô biết điều gì (8:1)? Hoàn cảnh của các tín ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:11-16

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 7:11-16 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị đối xử bất công hay không?  Trong hoàn cảnh đó bạn cảm thấy thế nào?  Bạn muốn làm gì?  Nếu không thể làm gì để thay đổi được hoàn cảnh, bạn đã học được những điều gì?    Câu Hỏi Thảo Luận Hai nhóm người nghe đọc thư của Sứ đồ Phao-lô là ai (7:12a)? Trong câu 7:10, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến lợi ích mà nỗi buồn đe ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:5-10

  Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 7:5-10 Câu Hỏi Gợi Ý Khi biết một người thân yêu mắc phải sai lầm, bạn làm gì để khuyên người đó?  Sự thật thường làm mất lòng, bạn nghĩ người thân của bạn sẽ phản ứng như thế nào?  Tại sao bạn nghĩ như vậy?  Phản ứng thực tế của người đó đã làm cho bạn vui hay buồn?  Câu Hỏi Thảo Luận Xin đọc Công Vụ 16:9-40 và cho biết Sứ đồ Phao-lô đã gặp những ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:1-4

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 7:1-4 Câu Hỏi Gợi Ý Khi sắp sửa gặp một nhân vật quan trọng, bạn làm gì để chuẩn bị? Chuẩn bị về hình thức hay nội dung cho cuộc gặp gỡ? Tại sao? Bạn cảm thấy thế nào nếu sau buổi gặp gỡ, người đó nói rằng người đó thích ở luôn với bạn (6:16c)?      Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô nhắc người tin Chúa cần thanh tẩy trong hai lĩnh vực nào (7:1)? Mục đích c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6:14-18

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 6:14-18 Câu Hỏi Gợi Ý Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang lan tràn khắp thế giới, những người khỏe mạnh được khuyên nên làm gì khi biết có người bị nhiễm bệnh đang ở gần?  Nếu một người khỏe mạnh sống chung lâu dài với người bị nhiễm bệnh thì điều gì sẽ xảy ra? Thái độ đúng và cần nên có là gì?   Câu Hỏi Thảo Luận Ách (6:14a) là vật được dùng để làm gì?  Tại sao S ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6:1-13

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 6:1-13 Câu Hỏi Gợi Ý Trong cuộc sống hiện tại, ai là khuôn mẫu mà bạn thích trở nên giống như người đó? Người đó có những ưu điểm nào? Và những khuyết điểm nào? Tại sao bạn muốn giống như người đó?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (6:1)? Ân điển của Chúa mang gì đến cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 5:14-15; Công Vụ 15:11)? ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:16-21

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:16-21 Câu Hỏi Gợi Ý Trong những năm qua, những sản phẩm mới nào mà bạn yêu thích nhất?  Bạn thích vì những đặc điểm nào?  Bạn có giới thiệu những sản phẩm đó cho ai hay không? Làm thế nào bạn giới thiệu cho những người chưa quen với sản phẩm có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp của sản phẩm đó?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô đã quyết định điều gì (5:16 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-15

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:11-15 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn biết một người thân yêu của mình sắp làm một điều sẽ đem đến những hậu quả tai hại cho người đó, bạn sẽ làm gì? Nếu người đó không nghe lời khuyên của bạn và thậm chí nói bạn là điên khùng, bạn làm gì?  Tại sao bạn làm như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Điều gì khiến Sứ đồ Phao-lô thuyết phục người khác hãy đến với Đức Chúa Trời (5:11a)?  Tại ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:1-10

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:1-10 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn được chọn để sống trong một căn lều hay sống trong một tòa nhà sang trọng, bạn chọn sống ở chỗ nào? Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô so sánh thân thể của chúng ta ở dưới đất với điều gì, thân thể dưới đất từ đâu mà ra, và tồn được bao lâu (5:1; II Cô-rinh-tô 4:16)? Ngược lại, Sứ đồ Phao-lô nói gì về thân thể của chúng ta ở trên trờ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top