Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô""

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:1-5

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 14:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết ngoại ngữ nào không? Nếu biết, có khi nào bạn dùng khả năng ngoại ngữ của mình để nói với những người của dân tộc sử dụng ngôn ngữ đó hay không? Họ có hiểu được điều bạn trình bày không? Có bao giờ bạn dùng ngoại ngữ đó để nói với những người đồng hương của bạn hay không? Nếu có, họ nghĩ gì về bạn?     Câu Hỏi Thảo Luận Sau nhữ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:8-13

  Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 13:8-13  Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thường chải đầu trước gương hay không?  Khi bạn chải đầu bằng tay phải, bạn thấy người trong gương chải đầu bằng tay nào?  Khi bạn đeo kiếng mát, bạn thấy quang cảnh được nhìn qua kiếng như thế nào?  Các loại gương giúp ích rất nhiều cho nhãn quan của con người, tuy nhiên chúng cũng có thể đưa đến những điều gì? Câu Hỏ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:5-6 

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 13:5-6  Câu Hỏi Gợi Ý Bạn là người chậm giận hay nhạy giận? Nếu bạn là người chậm giận, điều gì khiến bạn biết kiềm chế cơn giận?  Nếu bạn là người nhạy giận, nguyên nhân nào khiến bạn hành động như vậy?  Bạn đã giận trong bao lâu?  Khi đã hết giận, bạn nghĩ gì về thái độ của mình trước đó? Câu Hỏi Thảo Luận Theo bạn, cư xử trái phép (13:5a) là làm gì? Ki ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-6

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 13:4-6 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn ganh ghét hay không? Ganh ghét ai?  Ganh ghét vì điều gì?  Sự ganh ghét đó ảnh hưởng như thế nào trong mối quan hệ giữa bạn với người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Đặc điểm đầu tiên không có trong tình yêu là gì (13:4c)?  Lý do nào khiến người ta ghen ghét nhau (Sáng Thế Ký 4:1-7; Ga-la-ti 5:26)? Ganh tị là bản chất của ai (Ga-la-ti ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-7

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 13:4-7 Câu Hỏi Gợi Ý Theo bạn tình yêu là gì?  Vì sao thật khó để có một định nghĩa ngắn gọn về tình yêu?   Câu Hỏi Thảo Luận Xin liệt kê 7 phẩm chất của tình yêu và 8 đặc điểm không có trong tình yêu (13:4-7)?  Phẩm chất đầu tiên của tình yêu là nhịn nhục, còn gọi là nhẫn nại hay kiên nhẫn (13:4a). Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với con người như thế nào (II Phi- ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:1-3

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 13:1-3 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn tham gia việc giúp những người bất hạnh hay không? Bạn đã làm những công việc gì? Động lực nào khiến bạn làm những điều đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Trong chương 12, Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những ân tứ nào trong Hội Thánh (12:27). Trong chương 13, Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì quan trọng hơn những ân tứ đó (13:1-3)? Xin cho biết ba ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:20-31 

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 12:20-31  Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị sổ mũi hay không? Lý do nào khiến bạn gặp trường hợp này? Thân thể của bạn cảm thấy thế nào khi mũi bị nghẹt cứng? Cơ quan nào trong thân thể có thể giúp mũi vào lúc này? Sau khi khỏe mạnh, bạn đã làm gì để ngừa chứng bệnh này tái phát? Câu Hỏi Thảo Luận Tại sao các bộ phận trong thân thể lại cần lẫn nhau? Mắt và đầu tượng trưng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:12-20

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 12:12-20 Câu Hỏi Gợi Ý Trong hoàn cảnh không được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, bạn nhớ sinh hoạt nào nhất tại nhà thờ? Tại sao? Trong tương lai bạn thích tiếp tục ở nhà một mình và nhóm trực tuyến, hay đến nhà thờ thờ phượng Chúa và thông công với những người khác?  Xin giải thích? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô mô tả cấu trúc của thân thể bao gồm nhiều điều gì (12: ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:1-11

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 12:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích có những khả năng nào? Có được những khả năng đó, bạn sẽ làm gì? Những công việc mà bạn thực hiện sẽ đem ích lợi cho ai? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Vấn đề kế tiếp Sứ đồ Phao-lô đề cập đến là gì (12:1)? Tại sao người tin Chúa nên hiểu rõ vấn đề này? Trước khi tin Chúa, người chưa tin Chúa chịu ảnh hưởng của ai (12:2)? Ngược lại, Sứ đồ Phao-lô c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:23-34

  Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 11:23-34 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn làm gì khi được mời tham dự một buổi tiệc quan trọng?  Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã có những cư xử không thích hợp trong buổi tiệc hay không?  Sau khi dự tiệc xong, bạn nhớ điều gì về mục đích của buổi tiệc? Câu Hỏi Thảo Luận Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô phải nhắc lại ý nghĩa của lễ Tiệc Thánh vào lúc này (11:20-22)? Lễ Tiệc Thán ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top