Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: Giăng""

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:12-18

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:12-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy xấu hổ về một việc mà bạn đã làm, hay một lời mà bạn đã nói hay không?  Tại sao? Bạn đã làm gì sau đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi nghe Chúa nói trong câu (18:11), toán lính đã làm gì (18:12)? Họ dẫn Chúa đi đâu (18:13)?  Câu (18:13b) nói gì về Cai-phe? Vị lãnh đạo tôn giáo mới lên này chủ trương điều gì (18:14)?  Bạn nghĩ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết thói quen của những người mà bạn gần gũi hay không? Bạn đã làm những chuyện ngạc nhiên nào về thói quen đó?  Kết quả ra sao?   Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện xong, Ngài đi đâu (18:1a)? và đến nơi nào (18:1b)?  Giu-đa có biết nơi này không? Tại sao (18:2)? Giu-đa đã làm gì với sự hiểu biết đó (18:3)?  Theo bạ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 17:20-26

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 17:20-26 Câu Hỏi Gợi Ý Trong gia đình bạn có những chuyện bất hòa hay không? Hàng xóm có biết chuyện đó hay không? Họ nghĩ gì về bạn và gia đình của bạn? Tâm trạng của bạn như thế nào trong lúc đó? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là những người được Đức Chúa Jesus cầu nguyện trong phần Kinh Thánh này (17:20)?  Đức Chúa Jesus cầu xin cho họ được điều gì (17:21a)? Mẫu mực của điều đó là gì ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:18-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 15:18-27 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị khước từ không cho phép được tham dự một tổ chức nào hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Lý do nào đã dẫn đến sự khước từ đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Chủ đề trong các câu Kinh Thánh (15:9-17) trong bài học tuần trước là gì? Chủ đề của phân đoạn Kinh Thánh này (15:18-27) là gì?  Sự khác biệt đó đến từ đâu (15:9 vs. 15:18)? Nguy ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:9-17

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 15:9-17 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn nghĩ gì khi đến một nơi mà thấy mọi người đều yêu thương nhau?  Bạn có muốn làm một thành viên trong cộng đồng đó hay không? Tại sao?     Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết mệnh đề “ở trong ta” được nhắc lại bao nhiêu lần (15:1-17)? Tại sao Đức Chúa Jesus lập lại nhiều lần như vậy?  Lý do nào khiến người tin Chúa nên ở trong Chúa (15:9 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 15:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn được ai đó sửa những khiếm khuyết của mình hay không? Khi bị sửa sai, bạn cảm thấy thế nào?  Kết quả về lâu dài ra sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trong ẩn dụ này, Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh nào để mô tả Ngài, mô tả Đức Chúa Cha (15:1), và mô tả những người tin Chúa (15:2, 15:5)? Đức Chúa Cha sẽ làm gì với những nhánh không ra trái và những nhán ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 11:45-57

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 11:45-57 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phủ nhận những bằng cớ hiển nhiên để hành động theo một ý mà mình đã chọn hay không?  Có ai bị tổn thương vì quyết định đó của bạn hay không?     Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi chứng kiến việc Đức Chúa Jesus cứu sống La-xa-rơ, một số người Do Thái đã có thái độ nào (11:45)?  Một số người khác đã làm gì (11:46)? Nghe tin đó, ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 11:38-44

  Cùng Học Kinh Thánh Giăng 11:38-44 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thương ai nhất? Nếu người đó phải xa bạn ngoài ý muốn của người đó, bạn cảm thấy thế nào?  Nếu có ai giúp người đó trở về với bạn, bạn sẽ nói gì với người đã giúp đỡ người thương của mình? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus cảm xúc như thế nào khi Ngài đến trước phần mộ (11:38a)?  Hiện trạng của phần mộ như thế nào (11:38b)?  Đức Chúa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:42-47

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:42-47 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn được khen là giống cha của bạn hay không? Bạn giống cha bạn ở điểm nào? Bạn có thích điểm giống nhau đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Khi người Do Thái tuyên bố họ là con Đức Chúa Trời (8:41), Đức Chúa Jesus đã nhận định như thế nào (8:42)?  Theo Đức Chúa Jesus, đặc điểm của một người con của Đức Chúa Trời là gì (8:42a)?  Tại s ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 8:31-41

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:31-41 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn tự hào gì về dòng dõi của mình? Bạn có những phẩm chất của dòng họ mình hay không? Ai là người nổi bật nhất trong dòng họ của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã nói gì với những người Do Thái đã tin Ngài (8:31)?  Họ sẽ nhận được gì khi vâng theo sự dạy dỗ của Chúa (8:32)? Đức Chúa Jesus muốn nhắc họ điều gì sau khi họ công bố rằng họ tin Ngài? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top