Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Phúc Âm Ca: Những Thánh Ca Do Vĩnh Phúc Viết Lời Ca

Phúc Âm Ca: Những Thánh Ca Do Vĩnh Phúc Viết Lời Ca

Chương Trình: Những Thánh Ca Do Vĩnh Phúc Viết Lời Ca
Thực hiện: CHAM – Live 9 
Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành Đà Lạt
Thời gian: 10:00 am 7/1/2023 giờ Việt Nam – 7:00 pm (PST) – 6/1/2023

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top