Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hội Đồng Tin Lành Việt Nam Hải Ngoại – Lần Thứ 1 – Lễ Tấn Phong Mục Sư – Tối 28/10/2023

Hội Đồng Tin Lành Việt Nam Hải Ngoại – Lần Thứ 1 – Lễ Tấn Phong Mục Sư – Tối 28/10/2023

Hội Đồng Tin Lành Việt Nam Hải Ngoại – Lần Thứ 1
Lễ Tấn Phong Mục Sư – Đêm 28/10/2023
Marriott Hotel, Santa Clara, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top