Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » O Sole Mio

O Sole Mio

Tựa đề: Chúa Giê-xu Lâm Phàm
Nguyên tác: O Sole Mio
Lời: Giovanni Capurro (1859-1920)
Nhạc: Eduardo di Capua (1865-1917)
Lời Việt: Nguyễn Châu Ân

O sole mio

1. Che bella cosa
è na jurnata ’e sole,
n’aria serena
dopo na tempesta!
Pe’ ll’aria fresca
para già na festa…
Che bella cosa na
jurnata ’e sole.

Refrain:
Ma n’atu sole
cchiù bello, oi ne’,
’o sole mio
sta nfronte a te!
’o sole, ’o sole mio,
sta nfronte a te,
sta nfronte a te!

2. Quanno fa notte
e ’o sole se ne scenne,
me vane quasi
’na malincunia;
sotta ’a fenesta
toia restarria
quanno fa notte e
’o sole se ne scenne.

Ma n’atu sole
cchiù bello, oi ne’,
’o sole mio
sta nfronte a te!
’o sole, ’o sole mio,
sta nfronte a te,
sta nfronte a te!

 

Chúa Giê-xu Lâm Phàm

1. Chúa Giê-xu lâm phàm
Lìa ngôi báu trên thiên đàng,
Vì ai Chúa tôi hạ trần,
Nằm trong máng cỏ tồi tàn.
Khắp nhân gian chê cười
Nào ai đoái xem con trời,
Đấng mang sầu não đau thương
Vì tôi với bạn.

Điệp Khúc:
Chúa! Đấng tôi yêu thương.
Chúa! Đấng tôi thờ phượng,
Lẽ sống cho lòng này,
Nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới
Ngài chết thay cho tôi,
Tán dương Ngài không thôi,
Tán dương Ngài đời đời.

2  Chúa yêu ta vô cùng,
Hồng ân Chúa ta ca tụng,
Vì trong bóng đêm mịt mù
Toàn nhân thế đã tuyệt vọng.
Chúa chí nhân lâm phàm
Lìa bao hiển vinh huy hoàng,
Sống đê hèn, chết đau thương
vì tôi với bạn.

3. Hát lên hỡi muôn loài
Nào ca hát lên nhân loại,
Giê-xu giáng sinh làm người
đành mang xác thịt hình hài.
Hát tôn vinh Con Trời
Ngài không gớm nơi ô tội,
bỏ thiên đàng xuống thế gian
vì tôi với bạn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top