Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nhạc Thính Phòng: Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước – Make Me a Blessing

Nhạc Thính Phòng: Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước – Make Me a Blessing

Tựa đề: Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
Nguyên tác: Make Me a Blessing
Lời: George S. Schuler
Nhạc: George S. Schuler
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài Số 115

I Surrender All

1. All to Jesus I surrender;
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.

Refrain:
I surrender all,
I surrender all;
All to Thee, my blessed Savior,
I surrender all.

2. All to Jesus I surrender;
Humbly at His feet I bow,
Worldly pleasures all forsaken;
Take me, Jesus, take me now.

3. All to Jesus I surrender;
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel the Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.

4. All to Jesus I surrender;
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power;
Let Thy blessing fall on me.

5. All to Jesus I surrender;
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory, to His Name!

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

1.  Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Tình nguyện hiến chính thân thể nầy
Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài.

Ðiệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài!
Lạy Giê-xu! Tôi hiến cả thảy đây
Hiến cả thảy cho Ngài.

2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Nguyện quỳ gối khiêm nhu trước Ngài.
Coi vui thú thế gian: rơm rác thôi.
Nguyện được Chúa tiếp tôi phút này.

3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Được ở trong tay Chúa hoài.
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi.
Hầu được rõ tôi nay có Ngài.

4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Trình đời sống tôi cung hiến Ngài;
Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi,
Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

5.  Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi.
Lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài,
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top