Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Open The Eyes Of My Heart

Open The Eyes Of My Heart

Tựa đề: Open the Eyes of My Heart, Lord!
Sáng tác: Michael W. Smith‎
Trình bày: Randy Travis

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy
We cry holy, holy, holy
You are holy, holy, holy
I want to see you

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
You are holy, holy, holy
I want to see you

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy,
I want to see you

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top