Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Quỳ Bên Cứu Chúa – On My Knees

Thánh Ca: Quỳ Bên Cứu Chúa – On My Knees


Tựa đề:  Quỳ Bên Cứu Chúa
Nguyên tác: On My Knees

Nhạc và lời: David Mullen and Nicole C. Mullen
Lời Việt: Vĩnh Phúc  (Anaheim, July 01, 2009)

On My Knees

There are days when I feel
the best of me
is ready to begin
Then they’re days when I feel
I’m letting go
and soaring on the wind
Cause I’ve learned in laughter
or in pain how to survive
I get on my knees,
I get on my knees
There I am before
the love that changes me
See I don’t know how
but there’s power
when I’m on my knees

I can be in a crowd
or by myself
or almost anywhere
When I feel there’s a need
to talk with God,
He is Emmanuel
When I close my eyes,
no darkness there
There’s only light
I get on my knees,
I get on my knees
There I am before
the love that changes me
See I don’t know how
but there’s power in the blue skies,
in the midnight
When I’m on my knees

I get on my knees,
I get on my knees
There I am before
the love that changes me
See I don’t know how
but there’s power
when I’m on my
Oh, When I’m on my knees

Quỳ Bên Cứu Chúa

Lòng còn nhớ ngày gặp Chúa,
vui không bến bờ,
Tôi xa đường cũ năm xưa …
Rồi từ đấy cho đến nay,
qua bao tháng ngày,
Tôi trên đường mới hăng-say …
Đường đi luôn khó-khăn gây nên buồn-đau,
Hồn tôi nương-náu
Dưới cánh tay toàn-năng,
Ngài dắt qua mây sầu …
Nhẹ-nhàng đi theo Chúa yêu-thương,
Vạt nắng soi đường …
Dù lòng không hiểu được
Nhưng thấm-nhuần
ơn trong Ngài từng phút giây …

Một ngày mới, thường quỳ gối
dâng lên Chúa lời:
Xin Ngài dẫn-đưa tôi …
Trời vào tối, tôi mỉm cười
tương-giao với Ngài,
Tôn-vinh Em-ma-nu-ên …
Rồi khi tôi nghỉ-ngơi
lúc đêm mờ tối,
Ngài là ánh-sáng
giữ giấc tôi bình-an,
Luồng sáng không phai-tàn …
Ngọt-ngào trong tay Chúa
yêu-thương, Nguồn sống vô-cùng …
Dù lòng không hiểu được
Nhưng thấm-nhuần lời Chúa ban rồi …
Lúc bóng đêm lan tràn …
Lặng thầm quỳ bên Ngài … u …

Nơi Chúa tôi kêu-cầu
Không vấn-vương sầu-đau,
Ngọt-ngào trong tay Chúa
yêu-thương, Nguồn sáng soi đường …
Dù lòng không hiểu được
Nhưng thấm-nhuần
quyền-lực từ nơi Ngài…
Oh … Đêm ngày vững tin  Ngài … u …

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top