Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ơn Chúa Dẫy Đầy

Ơn Chúa Dẫy Đầy

Tựa đề: Ơn Chúa Dẫy Đầy
Trình bày: Isaac Thái – Minh Châu

Ơn Chúa Dẫy Đầy

1. Lòng mong ước có Chúa Jesus trong tâm linh này
Lòng mong ước Chúa chiếm hữu con, sống trong đời con
Xin cho lòng cảm nhận được ơn cứu diệu kỳ
Nguyện lòng con đây tràn dâng Thánh Linh

Điệp Khúc:
Được sống trong Ngài, còn chi ước muốn nào?
Được Chúa ngự vào lòng, còn chi tâm hồn sầu lo?
Cầu xin Chúa lấp đầy, Thần Linh Chúa tuôn tràn trong con
Nguyện xin Chúa lấp đầy, Thần Linh Chúa luôn ngự trong con

2. Lòng mong ước Cứu Chúa đổi thay tâm ô nhơ này
Hàn gắn hết những mảnh vỡ trong trái tim của con
Với hy vọng đặt trong bàn tay của Cha Thiên Thượng
Nguyện Chúa dẫn dắt đời con, Chúa ôi!


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top