Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng
Nguyên tác: Amazing Grace
Lời Anh: John Newton (1773)
Giai điệu New Britain (1847)
Lời Việt: Tường Lưu
Trình bày: Celtic Woman

Amazing Grace

1. Amazing Grace,
how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost
but now am found,
Was blind, but now I see.

2. T’was Grace that taught
my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did
that Grace appear
The hour I first believed.

3. Through many dangers,
toils and snares
I have already come;
‘Tis Grace that brought
me safe thus far
and Grace will lead me home.

4. The Lord has promised
good to me.
His word my hope secures.
He will my shield
and portion be,
As long as life endures.

5. Yea, when this flesh
and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess
within the veil,
A life of joy and peace.

6. When we’ve been here
ten thousand years
Bright shining as the sun.
We’ve no less days
to sing God’s praise
Than when we’ve first begun.

Ơn Lạ Lùng

1. Ngợi ca Chúa từ ái
ban ơn lạ lùng.
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày,
Lầm than trong nơi tội đầy.
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

2. Đời tôi rất nhiều nỗi
gian lao u sầu,
buồn lo đã làm vắng niềm tin.
Nhưng Chúa đã cứu tôi về
nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Thời gian đã chồng chất
trên tôi tuyệt vọng.
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào
tình thương mênh mông tuyệt vời.
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

4. Rồi đây Chúa lại đến
đem tôi về trời.
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ
ngợi ca tôn vinh danh Ngài
Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top