Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Reo Vang Hòa Ca – Shout to the Lord

Thánh Ca: Reo Vang Hòa Ca – Shout to the Lord

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca
Nguyên Tác: Shout to the Lord
Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech
Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Shout To The Lord

My Jesus, my Savior,
Lord, there is none like You;
All of my days, I want to praise
The wonders of Your mighty love.

My comfort, my shelter,
Tower of refuge and strength;
Let every breath, all that I am
Never cease to worship You.

Refrain:
Shout to the Lord,
All the earth, let us sing
Power and majesty,
Praise to the King;
Mountains bow down
and the seas will roar
At the sound of Your name.

I sing for joy
at the work of Your hands,
Forever I’ll love You,
forever I’ll stand,
Nothing compares to the promise
that I have in You.

Reo Vang Hòa Ca

Vua Jesus! Nguồn tình yêu,
Chúa Thánh chẳng ai so được đâu.
Hễ sống bao lâu, chúng con vui rao
Những phước ân trong tình Cha cao sâu.

Nơi nương náu, nguồn bình an,
Bóng tháp phủ che khi lầm than.
Mỗi hơi thở con, sẽ vui hát vang,
Không bao giờ ngưng chúc tán Chúa!

Điệp Khúc:
Reo vang hòa ca:
Hỡi trần gian! Hãy vui mừng.
Vinh quang, quyền uy,
Dâng lên Chúa Cha toàn năng!
Non cao phục tôn,
Sóng đại dương reo hò
Khi danh Chúa truyền cho dương thế.

Con vui hò reo
Khi được xem công việc Ngài.
Dù cho muôn đời sau
Lòng con vẫn yêu Ngài thôi.
Không chi thể so với lời hứa,
Nơi Cha dành cho con.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top