Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Joy to My Soul – Niềm Vui Cho Tâm Tôi

Thánh Ca: Joy to My Soul – Niềm Vui Cho Tâm Tôi

Tựa đề: Niềm Vui Cho Tâm Tôi
Nguyên tác: Joy to My Soul
Kinh Thánh: Thi Thiên 4:7; 86:12, 126:2

Nhạc và Lời: C.E. Boddie
Lời Việt: Linh Thi (21/9/2015)

Trình bày: Oslo Gospel Choir, Na Uy

Joy to My Soul

With all of me
I wanna praise Him
Praise Him, Praise Him
With all of me
I wanna praise Him
He has been so mighty, mighty good to me

With all of me
I wanna praise Him
Praise Him, Praise Him
With all of me
I wanna praise Him
He has been so mighty,
mighty good to me

He brought
Joy to my soul
Joy to my soul
Joy to my soul
He brought Joy
To my soul
He brought Joy
Joy to my soul,
That’s why I praise Him

With all of me
I wanna praise Him
Praise Him, Praise Him
With all of me
I wanna praise Him
He has been so mighty,
mighty good to me

From the day I received Him as a friend
He’s been so good to me,
Oh good to me
The Lord has been so good
I’m in His hands from now until the end
Good to me,
So good to me

He brought
Joy to my soul
Joy to my soul
Joy to my soul
He brought Joy
To my soul
He brought Joy
Joy to my soul,
That’s why I praise Him

(He brought Joy)
Joy, Joy to my soul
Joy, Joy to my soul
Joy, Joy to my soul
Joy, Joy to my soul

He brought
Joy to my soul
Joy to my soul
Joy to my soul
He brought Joy
To my soul
He brought Joy
Joy to my soul,
That’s why I praise Him

I will praise Him
I will praise Him
From the day He set me free
He’s been wonderful to me
I will praise Him
(I will)
I will praise Him
(Yes! I will)
Él llena mi alma con
alegria

I will praise Him
(I will)
I will praise Him
(Yes! I will)
From the day He set me free
He’s been wonderful to me
I will praise Him
(I will praise Him)
I will praise Him
(I will praise Him)
Él llena mi alma con
alegria
Él llena mi alma con
alegria
Él llena mi alma con
alegria

Niềm Vui Cho Tâm Tôi

Trọn cuộc đời con
Nguyện dâng lời chúc tôn
Ngợi tôn danh Chúa Đấng tuyệt vời
Trọn cả đời con
Nguyện dâng lên tiếng ca
Vì Ngài yêu con bằng tình yêu tuyệt đối vô bờ

Trọn cuộc đời con
Con mong được hát bài
Tôn vinh thánh danh Ngài
Trọn cuộc đời con
Con mong được hát lời
Tôn vinh danh Cha yêu thương
năng quyền đến muôn đời

Chúa mang
Đến cho tâm hồn
Phước ân tuôn tràn
Thắm tươi ngút ngàn
Niềm vui mới
Phước Cứu Chúa
Ôi vô vàn
Tạo nên tiếng ca
Khiến con tôn ngợi Ngài

Trọn cuộc đời con
Con mong được hát bài
Tôn vinh thánh danh Ngài
Trọn cuộc đời con
Con mong được hát lời
Tôn vinh danh Cha yêu thương
năng quyền đến muôn đời

Và từ lúc con tiếp nhận Người Bạn dấu yêu
Ngài thật tuyệt vời cho con
Chúa quá tuyệt vời
Ngài thật tuyệt vời Chúa ôi
Con thuộc về Ngài từ giờ đến muôn muôn đời sau
Thật tuyệt vời
Ngài thật tuyệt vời

Chúa mang
Đến cho tâm hồn
Phước ân tuôn tràn
Thắm tươi ngút ngàn
Niềm vui mới
Phước Cứu Chúa
Ôi vô vàn
Tạo nên tiếng ca
Khiến con tôn ngợi Ngài

(Chúa ban phước)
Phước! Phước cho tâm con
Phước! Phước cho tâm con
Phước! Phước cho tâm con
Phước! Phước cho tâm con

Chúa mang
Đến cho tâm hồn
Phước ân tuôn tràn
Thắm tươi ngút ngàn
Niềm vui mới
Phước Cứu Chúa
Ôi vô vàn
Tạo nên tiếng ca
Khiến con tôn ngợi Ngài

Cất vang tiếng ca
Chúc tôn Chúa tôi
Từ lúc Cứu Chúa cứu chuộc tôi
Ngài luôn luôn tuyệt vời cho tôi
Cất vang tiếng ca
(Chúc tôn)
Chúc tôn Chúa tôi
(Cứu Chúa tôi)
Chúc tán mãi Đấng Cứu Chuộc tôi
Chúa thật tuyệt vời!

Cất vang tiếng ca
(Chúc tôn)
Chúc tôn Chúa tôi
(Cứu Chúa tôi)
Từ lúc Cứu Chúa cứu chuộc tôi
Ngài luôn luôn tuyệt vời cho tôi
Cất vang tiếng ca
(Cất vang tiếng ca)
Chúc tôn Chúa tôi
(Chúc tôn Chúa tôi)
Chúc tán mãi Đấng Cứu Chuộc tôi
Chúa thật tuyệt vời!
Chúc tán mãi Đấng Cứu Chuộc tôi
Chúa thật tuyệt vời!
Chúc tán mãi Đấng Cứu Chuộc tôi
Chúa thật tuyệt vời!

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

guitar_04

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top