Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » O Come Emmanuel

O Come Emmanuel

Tựa đề: O Come, O Come, Emmanuel
Em-ma-nu-ên!  Xin Hãy Đến
Tác giả: Khuyết Danh (Thế Kỷ 12)
Nhạc: Khuyết Danh (Thế Kỷ 13)
Lời Anh: John M. Neale (1851)
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982)
Kinh Thánh: Ê-sai 7:13-15
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam #31

O Come, Emmanuel!

1. Oh, come, our Wisdom from on high,
Who ordered all things mightily;
To us the path of knowledge show,
and teach us in her ways to go.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to you, O Israel!

2. Oh, come, oh, come, our Lord of might,
Who to your tribes on Sinai’s height
In ancient times gave holy law,
in cloud and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to you, O Israel!

3. Oh, come O Rod of Jesse’s stem,
from ev’ry foe deliver them
That trust your mighty pow’r to save;
bring them in vict’ry through the grave.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall
come to you, O Israel!

4. Oh, come, O Key of David, come,
and open wide our heav’nly home;
Make safe the way that leads on high,
and close the path to misery.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall
come to you, O Israel!

5. Oh, come, our Dayspring from on high,
and cheer us by your drawing nigh,
Disperse the gloomy clouds of night,
and death’s dark shadows put to flight.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall
come to you, O Israel!

6. Oh, come, Desire of Nations,
bind in one the hearts of all mankind;
Oh, bid our sad divisions cease,
and be yourself our King of Peace.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall
come to you, O Israel!

7. Oh, come, oh, come, Emmanuel,
and ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here,
until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to you, O Israel!

Em-ma-nu-ên!  Xin Hãy Đến

1. Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Bao tháng năm rồi xa xứ mang thân đọa đày.
Kiếp sống nhọc nhằn tăm tối như đêm dài.
Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

2. Cầu xin Em-ma-nu-ên đoái thương dân Ngài.
Ôi kiếp lưu đày đau đớn muôn ngàn sầu cay.
Tiếng khóc tuyệt vọng vang mãi trong đêm dài.
Cầu xin Em-ma-nu-ên đoái thương dân Ngài.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

3. Cầu xin Em-ma-nu-ên xóa tan mây mờ!
Mau đến trong lòng dân thánh bao ngày đợi chờ.
Dắt bước người về nương náu ơn nhân từ.
Cầu xin Em-ma-nu-ên xóa tan mây mờ!
Hãy hát!  Vui Tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

4. Cầu xin Em-ma-nu-ên hiển vinh trên trời.
Mau cứu dân Ngài qua kiếp nô lệ ngậm ngùi.
Giúp đỡ phù hộ an ủi luôn trong đời.
Cầu xin Em-ma-nu-ên hòa vịnh trên trời.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

5. Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Đau đớn u hoài qua hết, không còn lạc loài.
Tiếng hát thờ phượng bay vút lên ngôi Ngài.
Bình an vui tươi dâng tràn khắp nơi lâu dài.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

www.thuvientinlanh.org
Thư Viện Tin Lành

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top