Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Tựa đề: Giá Phải Trả Để Theo Chúa
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Xin vui lòng bấm vào tựa đề Giá Phải Trả Để Theo Chúa, và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top