Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Vì Tin Lành

Vì Tin Lành

SaintPaul_01

Vì Tin Lành

“Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.” I Cô-rinh-tô 9:23

Đối với Sứ đồ Phao-lô, việc truyền Tin Lành là một nghĩa vụ ràng buộc, một thứ đam mê không thể nào thiếu vắng được: “Ví bằng tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay.” (I Cô-rinh-tô 9:16).

Tin Lành là lẽ sống của vị sứ đồ, là trọng tâm của mọi hoạt động của ông.  Đối với vị giáo sĩ tiên phong này, một khi nhập cuộc thì phải dấn thân trọn vẹn.  Một khi đã tham gia cuộc đua thì ông “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời” (Phi-líp 3:4).

Ở con người của Phao-lô, chúng ta không thấy một cái gì ở lưng chừng, nửa vời, hay chiếu lệ.  Khi chống nghịch Cơ Đốc giáo, ông cũng chống đến kỳ cùng:  chống tại Giê-ru-sa-lem chưa đủ, ông còn vận động với giáo quyền trung ương đến tận Đa-mách để lùng bắt các Cơ Đốc nhân tại đó.  Nhưng khi được Chúa bắt phục thì ông lập tức công khai xác nhận niềm tin mình và liền trở thành mục tiêu bắt bớ của kẻ nghịch.  Được Chúa kêu gọi làm sứ đồ, ông đã làm một nhà truyền giáo nhiệt thành, say mê quên cả bản thân, chịu bao nhiêu khổ sở: tù rạc, tra tấn, đói khát, lưu lạc, bệnh tật; hằng ngày phải đối diện với bao hiểm nguy chết chóc, tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu mối lo về sự tồn vong của các hội thánh.

Trong một hoàn cảnh như thế, với các phương tiện thô sơ của thời cổ xưa, ông đã truyền Tin Lành và lập hội thánh ở khắp các thành phố lớn từ Á sang Âu, và còn để lại cho hậu thế những tác phẩm tuyệt diệu về giáo lý Cơ Đốc.

Mọi điều thánh Phao-lô làm, ông đã làm vì cớ Tin Lành, cho nên phần của ông trong đó thật vĩ đại, không gì đo lường được.

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng

Giây Phút Trầm Tư (1970)
Bên Dòng  Kinh Thánh (2013)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org  

Đọc thêm:
Giới Thiệu Sách: Bên Dòng Kinh Thánh
Cơ Hội
Đấng Lãnh Đạo
Gia Đình Giáo Dục

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top