Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Người Gieo Giống

Người Gieo Giống

Người Gieo Giống

Người Gieo Giống

“Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” Thi Thiên 126:6

Người truyền đạo của Chúa khoát trên vai trách nhiệm phổ biến cứu ân của Chúa cho đồng loại.  Đây là trách nhiệm của tình thương.  Vì tình thương, Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài xuống thế gian để thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại, thì cũng vì tình thương, người truyền đạo đi ra nói về ơn cứu chuộc ấy cho mọi người.  Tình thương giúp cho người truyền đạo có một cảm quan bén nhạy, biết xúc động trước những khổ đau, hư vong của đồng bào mình, nhờ đó chức vụ của họ mới có quyền lực, thu hút được người khác và gặt hái được kết quả tốt đẹp.

Người truyền đạo không có tình thương cũng như một con sông không có nước.  Người đời đến với họ thay vì gặp dòng nước trong xanh, chỉ thấy toàn bùn lầy, cỏ lác, gai gốc.  Họ “hành nghề” truyền đạo cũng như những người cày thuê cấy mướn, không cần biết mùa màng được mất ra sao.  Họ trịnh trọng bước lên tòa giảng, giảng một bài có nhập  đề, có thân bài với ba phần lớn, sáu phần con, kết luận rồi về nhà ung dung đi ngủ, chẳng cần biết có kết quả hay không.

Thánh Phao Lô nêu cho ta tấm gương xả kỷ của tinh thần truyền đạo. Khi viết thư khuyên lơn các tín hữu yếu đuối tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông đã viết với “tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề.”  Ông sẵn sàng bỏ mình khi đi đây đi đó để đem Tin Lành cho những người chưa biết “Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng…. Lắm lúc thức đêm, lắm khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.”  Còn trong cách đối xử, ông “đã trở nên mọi cách như mọi người” với mục đích tối hậu là “để cứu chuộc vài người không cứ cách nào.”

Người truyền đạo chân chính phải đổ nước mắt trên hột giống mình rải ra, để ngày trở về hân hoan vác bó lúa nặng trĩu đến trình diện Chủ Từ Ái của mình.

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng

Giây Phút Trầm Tư (1970)
Bên Dòng  Kinh Thánh (2013)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org   

Đọc thêm:
Giới Thiệu Sách: Bên Dòng Kinh Thánh
Cơ Hội
Đấng Lãnh Đạo
Gia Đình Giáo Dục
Vì Tin Lành
Bàn Chân Đức Tin

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top