Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Gia Đình Giáo Dục

Gia Đình Giáo Dục

Gia Đình Giáo Dục

Gia Đình Giáo Dục

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”  Châm Ngôn 22:6

Người đọc sách Sa-mu-ên, nếu nhận định được kết cuộc trái nghịch giữa Sa-mu-ên và các con trai của Hê-li sẽ thấy ngay tầm quan trọng của vai trò giáo dục trong gia đình.

Một bên là cậu bé Sa-mu-ên được bà mẹ hiền từ, sùng kính, chăm nom dạy dỗ.  Mặc dầu An-ne thụ thai và sinh Sa-mu-ên trong lúc bà hiếm muộn, bà đã không vì tình thương ích kỷ mà giữ lấy đứa con cưng duy nhất để nuông chiều; bà đã đem dâng Sa-mu-ên vào đền thờ để tỏ lòng biết ơn Chúa.  Tại đây, nhờ ảnh hưởng đạo hạnh của người mẹ, Sa-mu-ên đã hết lòng phục vụ, thờ kính Chúa từ lúc thơ ấu, đã sớm được nghe tiếng Chúa gọi, và sau này trở thành nhà tiên tri và lãnh tụ lỗi lạc của dân Do Thái.

Một bên là Hốp-ni và Phê-nia, con trai của thầy tế lễ Hê-li.  Theo luật của Môi-se thì họ sẽ kế vị cha làm chức tế lễ trong đền thờ và đồng thời sẽ cai trị dân Do Thái; nhưng bọn họ đã mất tất cả những đặc quyền ấy vì họ coi thường thiên chức của mình.  Trong khi thay cho cha trông coi việc tế lễ, họ đã làm những điều ô nhục, đồi bại, làm ô uế Đền Thánh, khiến người ta khinh rẻ chức vụ và phẩm cách của họ.  Những chuyện lộng hành phóng túng của hai chàng trai ấy đến tai Hê-li; nhưng thay vì có những biện pháp cương quyết đối với họ, Hê-li chỉ gọi họ vào rầy qua loa rồi thôi.  Thái độ yếu ớt thụ động của Hê-li cho ta hiểu tại sao hai con ông đã lớn lên lêu lổng và thiếu nhân cách như vậy.  Ta cũng không lạ gì khi thấy cuối cùng hai chàng trai ấy bị tiêu diệt và gia đình họ bị tan nát đau đớn.

Cùng phục vụ trong Đền Thờ mà kết cuộc của Sa-mu-ên và hai con trai Hê-li khác nhau như trời với vực.  Chính sự giáo dục của cha mẹ đã quyết định số phận của họ.

Còn con cái của chúng ta, chúng đương đi về đâu?

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng

Giây Phút Trầm Tư (1970)
Bên Dòng  Kinh Thánh (2013)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org  

Đọc thêm:
Giới Thiệu Sách: Bên Dòng Kinh Thánh
Cơ Hội

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top