Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bàn Chân Đức Tin

Bàn Chân Đức Tin

Bàn Chân Đức Tin

Bàn Chân Đức Tin

“Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi” Giô-suê 1:3

Ơn ban của Chúa không bao giờ giới hạn, điều giới hạn là lòng tin của chúng ta.

Đức Chúa Trời đã đặt sẵn trước Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên một Đất Hứa màu mỡ.  Đất Hứa sẽ thuộc về họ, với điều kiện họ phải ra công chinh phục lấy.  Những người ngán sợ những khó khăn của cuộc chinh phục đã nằm chết trong đồng vắng.   Đây là một thế hệ mới, sẵn sàng chấp nhận tranh đấu.  Nhưng họ sẽ làm chủ bao nhiêu Đất Hứa, điều đó còn tùy nơi họ, tùy ở mức độ đức tin và ý chí cương quyết của họ.  Họ sẽ có một thành, hai thành, ba thành, hay toàn cõi Ca-na-an; hoặc chẳng có gì hết, là tùy họ có chịu đạp bàn chân đến hay là không.

Nhiều Cơ Đốc nhân, sau bao nhiêu năm theo Chúa, vẫn còn lang thang trong đồng vắng hiu quạnh; họ chưa hề biết đến xứ “đượm sữa và mật” mà Chúa đã hứa cho họ.  Họ chưa làm chủ được sản nghiệp của họ là vì họ chưa chịu đạp chân đến!

Anh hùng đức tin là những người dám đặt chân mình đến những vùng đất lạ, nơi chưa có ai mạo hiểm vượt qua.  Đó làm Áp-ra-ham đã lìa bỏ quê hương thân thích để đi ra nhận một cơ nghiệp mình chưa hề trông thấy.  Đó là Đa-ni-ên mỗi ngày hướng mặt về thành thánh, quay lưng lại thách đố cả một đế quốc cường bạo sẵn sàng nghiến nát mình thành tro bụi.  Đó là một Phao-lô hằng ngày chạm mặt với tử thần để thực hiện một công trình truyền giáo vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Cơ Đốc giáo.

Còn biết bao người nữa đã say sưa tiến lên khám phá những chân trời phục vụ mới lạ và lưu lại những kỳ tích chói rạng cả một góc trời lịch sử – vì “nơi nào bàn chân họ đạp đến” thì Chúa ban cho họ!

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng

Giây Phút Trầm Tư (1970)
Bên Dòng  Kinh Thánh (2013)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org  

Đọc thêm:
Giới Thiệu Sách: Bên Dòng Kinh Thánh
Cơ Hội
Đấng Lãnh Đạo
Gia Đình Giáo Dục
Vì Tin Lành

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top