Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ngữ Vựng Kinh Thánh: Hô-sa-na – Hosanna

Ngữ Vựng Kinh Thánh: Hô-sa-na – Hosanna

Ngữ Vựng Kinh Thánh

Lời Ban Biên Tập:
Nhằm cung cấp kiến thức cho những người mới làm quen với Kinh Thánh, Thư Viện Tin Lành mở thêm mục Ngữ Vựng Kinh Thánh.  Hy vọng mục Ngữ Vựng Kinh Thánh sẽ cung cấp cho độc giả một số kiến thức căn bản để có thể học Kinh Thánh cách thích thú và hiểu Kinh Thánh cách sâu sắc hơn.

Hô-sa-na – Hosanna

Hô-sa-na là một từ ngữ được dùng 6 lần trong Thánh Kinh Tân Ước, đã được ghi lại ba lần trong Ma-thi-ơ, hai lần trong Mác và một lần trong Giăng.  

Trước khi Đức Chúa Jesus chịu hy sinh, dân Do Thái từ nhiều nơi đổ về Jerusalem dự lễ Vượt Qua đã dùng chữ Hô-sa-na để tung hô Đức Chúa Jesus khi Ngài tiến vào thành Jerusalem cách khải hoàn.  Thánh Kinh Tân Ước đã ghi lại sự kiện này như sau:

“Lúc này đoàn người đi trước Ngài, cùng những người theo sau, đã hô vang rằng: “Hô-sa-na! Con của Đa-vít! Chúc tụng cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!”” (Ma-thi-ơ 21:9). “Họ đã lấy những cành cọ đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên.” (Giăng 11:9-10). “Những người đi trước, những kẻ theo sau đều tung hô rằng: “Hô-sa-na! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho vương quốc sắp đến của Đa-vít, tổ phụ của chúng ta! Hô-sa-na trên nơi chí cao!”” (Mác 11:9-10). “Các thượng tế và các học giả giáo luật thấy những việc diệu kỳ Ngài đã làm, và trẻ em reo lên trong đền thờ “Hô-sa-na! Con của Đa-vít!” thì họ tức giận” (Ma-thi-ơ 21:15).

Những ký thuật trong Tân Ước cho thấy những lời tiên tri trong Cựu Ước chép về việc Đấng Cứu Thế công khai ngự đến đã được ứng nghiệm: “Đức Giê-hô-va ôi! Con cầu xin Ngài. Xin cứu chúng con. Đức Giê-hô-va ôi! Con cầu xin Ngài. Xin cho chúng con được thịnh vượng. Chúc tụng Ðấng nhân danh Đức Giê-hô-va ngự đến!” (Thi Thiên 118:25-26). “Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi, Ngài đã biểu lộ quyền năng để những người chống lại Ngài thấy rõ, để kẻ thù và kẻ báo thù phải lặng yên.” (Thi Thiên 8:2).  

Ngữ Căn

Chữ Hô-sa-na trong nguyên văn Hy Lạp được viết là ὡσαννά (hōsanná). Chữ ὡσαννά là cách viết bằng mẫu tự Hy Lạp theo lối phiên âm của chữ הושענא (hoshana) trong tiếng Hebrew, hay ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ (ʾōshaʿnā) trong tiếng Aramaic. 

Ý Nghĩa

Ý nghĩa căn bản theo ngữ căn của những chữ này là “Xin giải cứu”.

Trong nghi thức thờ phượng của Do Thái giáo, chữ Hô-sa-na được dùng vào dịp lễ Lều Tạm.  Người Do Thái kỷ niệm lễ Lều Tạm trong bảy ngày.  Vào mỗi buổi sáng trong sáu ngày đầu tiên, người Do Thái đọc những lời cầu nguyện trong sáu Thi Thiên 113-118. Vào ngày cuối cùng của kỳ lễ, người Do Thái đọc một lời cầu nguyện đặc biệt, và khẩn xin Đức Chúa Trời giải cứu.  Người Do Thái gọi ngày đó là ngày Hoshanah Rabba (Đại lễ Hô-sa-na).

Trong Cơ-đốc giáo, chữ Hô-sa-na bên cạnh ý nghĩa là một lời cầu nguyện “xin giải cứu” được bắt nguồn từ truyền thống của Do Thái giáo như đã nói ở trên, chữ Hô-sa-na còn mang ý nghĩa là một lời tung hô  tôn ngợi Đức Chúa Jesus, xác nhận Ngài là Đấng Cứu Thế do Đức Chúa Trời sai đến, và nhìn nhận thẩm quyền cai trị của Ngài trên đời sống của mình. Những ký thuật trong Mác 11:9-10, Ma-thi-ơ 21:9, Giăng 11:9-10,  và Thi Thiên 118:26 xác nhận những ý nghĩa này.

Thêm vào đó, lời tôn ngợi “Hô-sa-na trên nơi chí cao!” mà Phúc Âm Mác và Ma-thi-ơ đã ghi lại cũng liên hệ đến lời mà các thiên thần đã ca ngợi Đức Chúa Jesus trong đêm Ngài giáng sinh: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao. Bình an dưới đất ân trạch cho loài người” (Lu-ca 2:14).  Các thiên thần đã thông báo cho những người chăn chiên rằng: “Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:11). Các thiên thần cho biết Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời hứa đã đến.  Ngài sẽ ban sự cứu rỗi và sự bình an cho tâm hồn của những người tin nhận Ngài. Đó là một tin vui, một tin mừng, một Tin Lành cho cả nhân loại (Lu-ca 2:10).  

Áp Dụng

Khi người tin Chúa hát hoặc nói “Hô-sa-na”, từ ngữ này mang ý nghĩa rằng đây là một lời:

  • Xưng nhận Chúa là Đấng Tối Cao – cao hơn tất cả những tầng trời cao nhất cũng như tất cả mọi sự trên thế gian này.
  • Cầu xin Chúa đoái thương giải cứu cho mình hay cho những người thân yêu của mình.
  • Ca ngợi Chúa về sự cứu chuộc mà Ngài đã ban cho những người tin Ngài.
  • Tôn ngợi Chúa, chúc tụng thánh danh của Ngài, nhìn nhận thẩm quyền cai trị của Ngài trên đời sống của mình.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top