Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nhạc Thờ Phượng: Reggae Style

Nhạc Thờ Phượng: Reggae Style

Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus
Lời: Edward Perronet
Nhạc: John Rippon
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 8

All Hail the Power of Jesus

1. All hail the power of Jesus’ name!
Let angels prostrate fall;
bring forth the royal diadem,
and crown him Lord of all.
Bring forth the royal diadem,
and crown him Lord of all.

2. Ye chosen seed of Israel’s race,
ye ransomed from the fall,
hail him who saves you by his grace,
and crown him Lord of all.
Hail him who saves you by his grace,
and crown him Lord of all.

3. Sinners, whose love can ne’er forget
the wormwood and the gall,
go spread your trophies at his feet,
and crown him Lord of all.
Go spread your trophies at his feet,
and crown him Lord of all.

4. Let every kindred, every tribe
on this terrestrial ball,
to him all majesty ascribe,
and crown him Lord of all.
To him all majesty ascribe,
and crown him Lord of all.

5. Crown him, ye martyrs of your God,
who from his altar call;
extol the Stem of Jesse’s Rod,
and crown him Lord of all.
Extol the Stem of Jesse’s Rod,
and crown him Lord of all.

6. O that with yonder sacred throng
we at his feet may fall!
We’ll join the everlasting song,
and crown him Lord of all.
We’ll join the everlasting song,
and crown him Lord of all.

Ngợi Danh Giê-xu

1. Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay
Các thiên thần sấp trước Ngài;
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài.

2. Tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phai,
Nuốt cay ngậm đắng bao nài;
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Phàm ai trong giống A-đam tự lai,
Đã được chuộc bởi ơn Ngài,
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

4. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai,
Sống trên toàn thế gian này,
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

5. Nguyện ta chung các thánh trên trời nay
Kính cung quì dưới chân Ngài;
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top