Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nhạc Thính Phòng: Jesus Là Chốn Nương Thân

Nhạc Thính Phòng: Jesus Là Chốn Nương Thân

Tựa đề: You Are My Hiding Place
Lời Việt: Giê-xu Là Chốn Nương Thân
Tác giả: Michael Ledner
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Trình bày: Joslin

Kinh Thánh:  

“Ngài là nơi ẩn náu của con; Ngài gìn giữ con khỏi bị hoạn nạn; Ngài bao quanh con bằng những bài ca giải cứu.” Thi Thiên 32:7

“Mỗi khi con lo sợ, con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.”  Thi Thiên 56:3

“Nhưng Ngài đã phán với tôi, “Ân sủng của Ta đã đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của Ta được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để quyền năng của Ðấng Christ có thể ngự trên tôi. Cho nên vì cớ Ðấng Christ, tôi vui chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ, và hoạn nạn, vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.” II Cô-rinh-tô 12:9-10

You Are My Hiding Place

You are my hiding place
You always fill my heart
with songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say
I am strong
In the strength of the Lord

You are my hiding place
You always fill my heart
with songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

Chúa Là Chốn Nương Thân

Thật Chúa là chốn nương thân.
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn.
Dẫu đời sống gian nan
tâm hồn này nhiều khi héo hắt.
Đặt niềm tin nơi Chúa.

Vững tin vào Chúa luôn.
Hỡi tâm hồn đớn đau.
Hy vọng nơi Chúa ta nơi sức thiêng.

Dù giữa đời sống hư vong.
Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng.
Chúa hằng đến bên tôi,
cho dù nhiều lần tôi hoang mang
lạc đường trong đêm khuya.

Tiếng êm dịu nhắc khuyên
giúp tôi được vững tin.
Hy vọng nơi Chúa ta,
trong sức thiêng.
Đặt niềm tin nơi Chúa.

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top