Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Chúa Nhật 14/6/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Chúa Nhật 14/6/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Nhận Lãnh Sự Ban Cho Của Chúa Thánh Linh  
Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy

Hội Thánh Nguyễn Tri Phương 
Chúa Nhật 14/6/2020 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top