Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thơ: Danh Hiệu Cứu Chúa “Emmanuel”

Thơ: Danh Hiệu Cứu Chúa “Emmanuel”


Danh Hiệu Cứu Chúa 
” Emmanuel”
                     
ĐẤNG “CỨU THẾ”…”ĐƯỢC XỨC DẦU”…
MƯU trí thông sáng, thâm sâu, lạ lùng,
LUẬN chứng, vấn đáp, không cùng…
LẠ thay Thần-Tánh, thủy chung ai bằng.
LÙNG khắp đó đây thấy chăng ?
ĐỨC âm rao báo, Linh-Năng vô ngần,
CHÚA làm Người, mang Linh-Thần,
TRỜI cao tạm lánh, mang thân xác phàm.
QUYỀN phép, Cứu-Ân Ngài ban,
NĂNG quyền sáng tỏ, cảm quan vô lường.
CHA Thiêng-Liêng, CHÚA Tình-Thương,
ĐỜI này Sống-Đạo, không vương lối trần.
ĐỜI sau sẽ được dự phần,
CHÚA Cha ban thưởng:”THIÊN DÂN NƯỚC TRỜI”.
BÌNH tâm hưởng phước muôn đời,
AN nhiên, hạnh ngộ, muôn lời hoan ca.
“EMMANUEL”…”ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA”.
 
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Giáng Sinh – 2018
 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top