Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Xin Hãy Thương Xót Tôi

Mục sư Nguyễn Thỉ: Xin Hãy Thương Xót Tôi

Sứ điệp: Xin Hãy Thương Xót Tôi
Kinh Thánh: Thi Thiên 51:1-19

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 11/7/2021
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top