Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Vấn Đề Tội Lỗi

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Vấn Đề Tội Lỗi
Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-32

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

I. Tội Lỗi Là Gì? (c. 18-22)

1. Không tin kính (c. 18)
2. Không công bình (c. 18)
3. Bắt hiếp lẽ thật (c. 18)
4. Không làm sáng Danh Đức Chúa Trời (c. 21)
5. Không tạ ơn (c. 21)
6. Thờ hình tượng (c. 22-23)

II. Hậu Quả Của Tội Lỗi (c. 24-32)

1. Bị Đức Chúa Trời phó mặc (c. 24-31)

(1) Sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn (c. 24-25)
(2) Tình dục xấu hổ (c. 26-27)
(3) Theo lòng hư xấu (c. 28-31)

2. Chết (c. 32)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top