Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Trông Chờ

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trông Chờ

Sứ điệp: Trông Chờ
Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3:1-18
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 16/10/2022

TRÔNG CHỜ 

I. TRÔNG CHỜ ĐIỀU GÌ? (c. 4, 12-13)
1. Sự Chúa đến (parousia)
2. Ngày của Đức Chúa Trời (Day of the Lord)
3. Trời mới đất mới (c. 13)

II. TẠI SAO TRÔNG CHỜ? (c. 5-10)
1. Lịch sử (c. 5-7)
2. Kinh Thánh (c. 8)
3. Bản tính Đức Chúa Trời (c. 9)
4. Lời dạy của Chúa Giê-xu (c. 10)

III. TRÔNG CHỜ NHƯ THẾ NÀO? (c. 11-18)
1. Nên thánh và tin kính (c. 11-13)
2. Làm hết sức mình (c. 14)
3. Giữ mình cẩn thận (c. 17)
4. Tấn tới (c. 18)

1. Anh em yêu dấu! Đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong những thư nầy, tôi đang khơi dậy và đang đặt trong anh em một ký ức về một tâm hồn thuần khiết, 2. để ghi nhớ những lời tiên báo của các tiên tri thánh, và mạng lệnh của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta qua các sứ đồ.

3. Trước hết, hãy biết điều nầy: Đó là trong những ngày cuối cùng, những người nhạo báng sẽ đến châm biếm, theo những ý muốn xấu xa riêng của họ, 4. rồi nói rằng: “Lời hứa về sự trở lại của Ngài ở đâu? Bởi vì từ khi các tổ phụ của chúng ta qua đời, mọi vật vẫn tiếp diễn như lúc bắt đầu sáng thế.”

5. Họ không hiểu điều nầy: Đó là các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu, trái đất được hình thành từ nước và do nước – bởi lời của Đức Chúa Trời; 6. cũng bởi những điều này mà thế giới vào lúc đó đã bị chìm ngập với nước và bị hủy diệt. 7. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất – đang tồn tại hiện nay – đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô tín.

8. Tuy nhiên, anh em yêu dấu! Hãy biết điều này: Đối với Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa như một số người suy tưởng, nhưng Ngài nhẫn nại đối với anh em: không muốn một ai chết mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn.

10. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; trong ngày đó các tầng trời sẽ biến mất với một tiếng nổ lớn, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt, đất và mọi công trình trên đó sẽ không còn nữa.

11. Tất cả những vật này đều bị tan biến như vậy, anh em sẽ như thế nào? Hãy sống thánh khiết và tin kính 12. nôn nả trông mong ngày trở lại của Đức Chúa Trời – vì đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy và tiêu biến trong sức nóng cuồng nhiệt – 13. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.

14. Vì vậy, anh em yêu dấu! Trong khi trông đợi những điều nầy, anh em phải cố hết sức để Ngài sẽ tìm thấy anh em trong sự bình an – không hoen ố, không có gì đáng trách. 15. Hãy nhớ rằng: Sự nhẫn nại của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em; cũng giống như điều Phao-lô, anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho ông. 16. Trong tất cả các bức thư đều nói đến những điều nầy; trong số đó có vài điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu kiến thức và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa – cũng như họ đã làm với những phần khác trong Kinh Thánh – để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình.

17. Anh em yêu dấu! Bởi vì anh em đã biết trước điều nầy, hãy thận trọng, đừng để bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ vô luân mà đánh mất sự kiên định của anh em. 18. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời! A-men.

Bản Dịch Việt Ngữ


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top