Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Thử Thách và Cám Dỗ

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thử Thách và Cám Dỗ

Sứ điệp: Thử Thách và Cám Dỗ
Kinh Thánh: Gia-cơ 1:12-18
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top