Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê

Sứ điệp: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê
Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 8

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top