Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Điểm

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Điểm

Sứ điệp: Thời Điểm
Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1-11
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 19/7/2020

Truyền Đạo 3:1-11

1. Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: 2. Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; 3. có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; 4. có lúc khóc, có lúc cười; có lúc sầu than, có lúc nhảy múa; 5. có lúc ném đá, có lúc gom đá; có lúc ôm ấp, có lúc kiềm chế ôm ấp; 6. có lúc tìm, có lúc mất; có lúc giữ lại, có lúc bỏ đi; 7. có lúc xé ra, có lúc may lại; có lúc nín lặng, có lúc lên tiếng; 8. có lúc yêu, có lúc ghét; có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.

9. Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình? 10. Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho con người để họ làm. 11. Mọi việc Ngài đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Ngài cũng đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng không có ngoại lệ và không ai có thể hiểu được công việc Ngài đã làm từ ban đầu cho đến cuối cùng.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top