Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục sư Nguyễn Thỉ: Hãy Về Nơi An Nghỉ Của Ngươi

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hãy Về Nơi An Nghỉ Của Ngươi

Sứ điệp: Hãy Về Nơi An Nghỉ Của Ngươi
Kinh Thánh: Thi Thiên 116
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top