Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Rửa Tay, Khẩu Trang và Khoảng Cách

Mục sư Nguyễn Thỉ: Rửa Tay, Khẩu Trang và Khoảng Cách

Sứ điệp: Rửa Tay, Khẩu Trang và Khoảng Cách
Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 26/7/2020

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24

16. Hãy luôn luôn vui mừng. 17. Cầu nguyện không dứt. 18. Hãy cảm tạ trong mọi việc, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Đấng Christ Jesus.

19. Đừng dập tắt Đức Thánh Linh. 20. Đừng xem thường các lời tiên tri. 21. Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt lành thì gìn giữ. 22. Mọi hình thức gian tà, hãy tránh xa.

23. Cầu xin chính Đức Chúa Trời của sự bình an, thánh hóa anh em hoàn toàn; và toàn thể tinh thần, linh hồn, và thân thể của anh em được gìn giữ, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. 24. Đấng gọi anh em là trung thành, Ngài sẽ thực hiện điều đó.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top