Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Dịch Corona Virus

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Dịch Corona Virus

Vấn đề: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Nạn Dịch Corona Virus
Kinh Thánh:  Thi Thiên 91
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Orange, California

Thi Thiên 91

1. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.
2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.
3. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc-hại.
4. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.
5. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày,
6. Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa.
7. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.
8. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem, và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.
9. Bước ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí cao làm nơi ở mình,
10. Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn-địch nào tới gần trại ngươi.
11. Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.
12. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.
13. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
14. Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.
15. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người.
16. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

Dịch bệnh do virus Corona, phát xuất từ thành phố Vũ Hán Trung Quốc đang là mối đe dọa cho toàn thế giới. Theo CNN, tính đến nay đã có hơn 2900 người tử vong và 85,000 trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận toàn thế giới.

 Nhiều người trong chúng ta cũng đang lo lắng vì sự lây lan của dịch bệnh nầy. Thật ra thì cũng chỉ trong những năm gần đây, nhất là khi phương tiện truyền thông đại chúng quá thông dụng và truyền đi nhanh chóng, chúng ta mới có những thông tin như hiện tại. Nhưng dù biết hay không biết, dịch bệnh vẫn là một thực tế chúng ta phải đương đầu và tìm mọi cách để phòng ngừa và ngăn ngừa.

 Là con dân Chúa, chúng ta có lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh về bảo đảm an toàn cho những người tin cậy Chúa. Thánh Vịnh thứ 91 trong Kinh Thánh ba lần nhắc đến dịch bệnh và cả ba lần nói đến sự bảo vệ của Thiên Chúa trên con dân của Chúa.

 Thánh Vịnh thứ 91 câu 2 và 3 dạy như sau:

Tôi thưa với Chúa Hằng Hữu rằng: “Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.” Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại.

Cũng trong Thánh Vịnh thứ 91, Lời Chúa dạy:

Ngươi sẽ chẳng sợ kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa.

Và trong câu 9 và câu 10 của Thánh Vịnh 91, Lời Chúa dạy:

Bởi vì người đã nhờ Chúa Hằng Hữu làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi.

Ba lời hứa:

  • Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi… dịch lệ độc hại.
  • Ngươi sẽ chẳng sợ dịch lệ lây ra trong tối tăm.
  • Chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi.

Cả ba lời hứa nầy đều đặt trên cùng một căn bản. Căn bản đó là lòng tin cậy của con người và quyền năng của Thiên Chúa. Những lời hứa: “Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi… dịch lệ độc hại. Ngươi sẽ chẳng sợ dịch lệ lây ra trong tối tăm. Chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi” được căn bản trên câu: “Con tin cậy nơi Ngài, vì ngươi đã nhờ Chúa Hằng Hữu làm nơi nương náu mình.”

Sống trên trần gian nầy, chúng ta cần được Thiên Chúa bảo vệ, che chở khỏi những tai họa xảy ra bất ngờ như bệnh dịch do Corona virus gây ra đang hoành hành khắp nơi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có lòng tin và nương cậy nơi Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 91 mở đầu bài thơ của ông với câu:

Tôi thưa với Chúa Hằng Hữu rằng: “Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”

Con người chúng ta thường cho rằng mình có thể làm được tất cả, không chướng ngại nào không thể vượt qua. Như William Ernest Henley, một nhà thơ nổi tiếng của Anh quốc đã nói: “Tôi là chủ của số phận tôi, tôi là người điều khiển linh hồn tôi!” Con người cho rằng bàn tay mình có thể làm nên tất cả cho đến khi đứng trước những trở lực như thiên tai, bệnh tật hay hoàn cảnh mới thấy những điều nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Nương cậy nơi Thiên Chúa Toàn Năng không phải là một thái độ hèn yếu nhưng là công nhận có một sức mạnh lớn hơn mình, ở trên mình, mình không thể vượt qua được. Con người là tạo vật của Thiên Chúa, sống dưới quyền của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Ngài và Ngài yêu thương chúng ta. Chính con người chúng ta đã phản loạn, chống lại Thiên Chúa và chuốc lấy cho mình những hậu quả đắng cay. Một lá thư từ thánh phố Vũ Hán đã được gởi ra với lời cầu nguyện như sau:

Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót, chúng con cúi xuống trước Ngài và xưng nhận tội lỗi chúng con. Chúng con đã phạm tội chống nghịch Ngài, thành phố, đất nước, dân tộc của chúng con và chính chúng con đang thiếu mất vinh quang Ngài.

Vũ Hán và các thành phố xung quanh hiện đã bị đóng cửa, và sự lây lan của virus đã vượt quá khả năng của chúng con. Thành phố được bao quanh bởi bóng sự chết. Chúng con, đoàn dân giao ước đã nhận được ân sủng lớn lao, kêu lên rằng, “Chúa ôi, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì lòng kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của chúng con! Sự lơ là của chúng con đã gây ra thảm họa toàn cầu này. Hôm nay, chúng con ăn năn tội lỗi mình. Xin hãy thanh tẩy tấm lòng chúng con. Chúa ôi, xin cứu chúng con khỏi tai họa lớn này. Xin tha thứ cho tội lỗi và sự vi phạm của chúng con. Xin cứu chúng con khỏi thảm họa này. Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu chúng con.

Xin giúp chúng con không trốn tránh, nhưng phải có ý thức mạnh mẽ và trách nhiệm để phục vụ người già và trẻ em. Chúng con dâng lời cầu nguyện đặc biệt vì những người sống trong nghèo đói ở làng quê.

Chúng con cầu nguyện cho người dân thành phố Vũ Hán để ngăn chặn sự lây lan của virus này. Xin cho họ không còn xem nhẹ tình huống này nữa.

Chúng con cầu nguyện với Chúa toàn năng, xin ban thời tiết ấm áp để virus này không có môi trường thuận lợi cho việc sinh sôi. Chúng con cũng cầu xin Chúa bảo vệ cho các thành phố khác. Chúa ôi, chúng con đặc biệt nhớ đến các nhân viên y tế. Xin bảo vệ khi họ phục vụ người bệnh.

Chúng con cầu xin lòng thương xót Chúa. Cơ thể chúng con yếu đuối và dễ tổn thương như bụi bay trong gió. Chúng con đến với Ngài với tấm lòng thống hối. Hãy thêm sức để chúng con rao giảng thông điệp Ngài, luôn ngay thẳng và công chính trước Ngài, và sống cuộc đời thánh sạch với một tấm lòng được biến đổi. Chỉ có Ngài ban cho chúng con hòa bình và hy vọng.

Ôi Chúa nhân từ, Ngài chậm giận và giàu tình yêu thương. Xin Ngài loại bỏ bệnh dịch này, nghe tiếng khóc của dân Ngài và thương xót thành phố Vũ Hán.

Đây là lời cầu nguyện của các Hội Thánh mà Chúa yêu thương, trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển tiếp 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top