Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Phước Không Chỗ Chứa

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phước Không Chỗ Chứa

Sứ điệp: Xin Hãy Thương Xót Tôi
Kinh Thánh: Ma-la-chi 3:7-12

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 8/8/2021
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Ma-la-chi 3:6-12

Khuyên trung tín phụng sự Chúa

6. “Bởi vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không thay đổi, cho nên các ngươi là con cháu của Gia-cốp không bị diệt vong. 7. Tuy nhiên, từ thời tổ phụ của các ngươi, các ngươi đã xoay khỏi những luật lệ của Ta, và không tuân giữ chúng. Hãy trở lại cùng Ta thì Ta sẽ trở lại cùng các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

“Nhưng các ngươi nói rằng: “Chúng con sẽ trở lại như thế nào?”

Đừng ăn trộm Đức Chúa Trời

8. “Một người có thể ăn trộm của Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các ngươi ăn trộm của Ta!” Nhưng các ngươi nói: “Chúng con ăn trộm của Chúa điều gì?” “Trong một phần mười và trong những lễ vật. 9. Các ngươi bị nguyền rủa với một lời nguyền rủa, bởi vì các ngươi – cả quốc gia này – đều ăn trộm của Ta. 10. Hãy đem tất cả phần mười vào kho, để có lương thực trong nhà của Ta. Và từ nay, hãy thử Ta điều này – Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – xem Ta có mở những cửa sổ trên trời cho các ngươi, và đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 11. Vì các ngươi, Ta sẽ ngăn cấm loài cắn phá để nó không hủy diệt hoa quả từ đất đai của các ngươi; và không để cho cây nho ngoài đồng của các ngươi không ra trái.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

12. “Và mọi quốc gia sẽ gọi các ngươi là được phước, bởi vì đất nước các ngươi sẽ là đất nước được yêu thích.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top