Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Phúc Âm Phao-lô

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phúc Âm Phao-lô

Sứ điệp: Phúc Âm Phao-lô
Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7 

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

I. Nguồn Gốc Của Phúc Âm
II. Minh Chứng Của Phúc Âm
III. Nền Tảng Của Phúc Âm
1. Nhân tính của Chúa Giê-xu
2. Thần tính của Chúa Giê-xu
IV. Lãnh Vực Của Phúc Âm
V. Mục Đích Của Phúc Âm
VI. Kết Quả Của Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top