Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Ơn Phước Của Người Tin Chúa

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ơn Phước Của Người Tin Chúa

Sứ điệp: Ơn Phước Của Người Tin Chúa
Kinh Thánh: Thi Thiên 16
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 6/11/2022

Thi Thiên 16

1. Đức Chúa Trời ôi! Xin bảo tồn con, vì con nương náu mình nơi Ngài. 2. Con đã thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa của con! Ngoài Ngài ra, con không có phước hạnh nào khác. 3. Còn về những thánh nhân trên đất nầy, họ là những con người vĩ đại, con thích tất cả họ; nhưng ai chạy theo một thần khác thì nỗi sầu đau của người đó sẽ gia tăng bội phần; con sẽ không dâng lễ quán bằng huyết cho họ, hay tôn ngợi danh của họ trên môi của con.

5. Đức Giê-hô-va là phần của sản nghiệp và cũng là phần trong chén của con; Ngài nắm giữ cơ nghiệp của con. 6. Các ranh giới của con đã được đặt đúng vào những nơi con ưa thích. Thật vậy, con đang có một cơ nghiệp tốt đẹp. 7. Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con và cũng hướng dẫn lòng con trong ban đêm. 8. Con luôn đặt Đức Giê-hô-va trước con; bởi vì Ngài đang ở bên phải của con, con sẽ không bị rúng động.

9. Do đó lòng con vui vẻ, tinh thần con phấn khởi, thân xác của con cũng được nghỉ ngơi trong an toàn. 10. Bởi vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn của con trong âm phủ, cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát. 11. Ngài sẽ chỉ cho con con đường của sự sống; trong sự hiện diện của Ngài có đầy dẫy niềm vui; ở bên phải Ngài thật vô cùng hạnh phúc.

Bản Dịch Việt Ngữ

ƠN PHƯỚC CỦA NGƯỜI TIN CHÚA 

I. DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI TIN CHÚA (c. 1-4)
1. Nương náu mình nơi Chúa (c. 1)
2. Tôn Chúa làm Chủ đời sống (c. 2)
3. Giữ mối thông công trong Chúa (c. 3)
4. Tránh xa điều ác (c. 4)

II. ƠN PHƯỚC HIỆN TẠI CỦA NGƯỜI TIN CHÚA (c. 5-8)
1. Tâm hồn thỏa mãn (c. 5-6)
2. Được hướng dẫn và dạy dỗ (c. 7)
3. Được an toàn (c. 8)

III. ƠN PHƯỚC TƯƠNG LAI CỦA NGƯỜI TIN CHÚA (c. 9-11)
1. Được sống lại (c. 9-10)
2. Biết rõ con đường tương lai
3. Hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top