Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Quyết Định Đầu Năm

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Quyết Định Đầu Năm

Sứ điệp: Những Quyết Định Đầu Năm
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:37-39; 28:18-20
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 

Ma-thi-ơ 22:37-39

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 

Ma-thi-ơ 28:18-20

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top