Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người Được Chọn

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người Được Chọn

Sứ điệp: Những Người Được Chọn
Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:1-2
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (10/6/2019)

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top