Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1:3-14
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 20/3/2022

II Ti-mô-thê 1:3-14

Lời Cảm Tạ

3. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đấng mà ta, cũng như các tổ phụ, đã phục vụ với một lương tâm trong sáng; đêm và ngày ta luôn nhớ con trong khi cầu nguyện, 4. nhớ đến nước mắt của con, mong được gặp con, để ta có thể tràn đầy niềm vui; 5. nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin khởi đầu trong bà của con, là Lô-ít, và trong mẹ của con, là Ơ-nít; ta tin chắc rằng cũng ở trong con.

Lời Khích Lệ

6. Vì lý do này, ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời đang ở trong con qua sự đặt tay của ta; 7. bởi vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tinh thần nhút nhát, nhưng là một tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, và tự chủ. 8. Vì vậy, con đừng hổ thẹn để làm chứng về Chúa của chúng ta, hoặc về ta, là một tù nhân của Ngài; nhưng hãy cùng chịu khổ vì Phúc Âm, nhờ quyền năng Đức Chúa Trời, 9. là Đấng đã cứu chúng ta, và đã kêu gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không theo những việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài, và ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus từ trước thời vĩnh cửu, 10. nhưng bây giờ đã được thể hiện, qua sự xuất hiện của Đấng Giải Cứu chúng ta, Đấng Christ Jesus, đã hủy diệt sự chết, qua Phúc Âm, đem sự sống và sự bất tử ra ánh sáng; 11. chính vì Phúc Âm nầy mà ta đã được lập làm sứ giả, sứ đồ, và giáo sư; 12. cũng vì lý do đó mà ta chịu khổ về những chuyện này; nhưng ta không hổ thẹn, bởi vì ta biết ta đã tin ai, và ta tin chắc rằng Ngài có thể bảo vệ những gì ta đã tín thác nơi Ngài cho đến ngày ấy.

13. Hãy giữ khuôn mẫu của những tín lý lành mạnh mà con đã nghe nơi ta, trong đức tin và tình yêu, nơi Đấng Christ Jesus. 14. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong chúng ta, gìn giữ điều tốt đẹp đã được ủy thác cho con.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top