Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhân Loại Mới

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhân Loại Mới

Sứ điệp: Nhân Loại Mới
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-23
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 7/2/2021

Hiệp Nhất Trong Đấng Christ

11. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác, là những người được gọi là chưa cắt bì – căn cứ theo điều được gọi là cắt bì,  được thực hiện bởi những bàn tay trong thể xác – 12. lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những khách lạ với những giao ước của lời hứa, sống không có hy vọng, trong một thế giới không có Đức Chúa Trời.

13. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em là người đã có lần xa cách, đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.

14. Thật vậy, chính Ngài là sự hòa giải của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa, 15. qua thân xác của Ngài, Ngài đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình được thực thi; 16. và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 17. Và rồi Ngài đã đến rao giảng sự bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. 18. Bởi vì nhờ Ngài, chúng ta, cả hai, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh.

19. Như vậy giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 20. được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà, 21. trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, 22. trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh.

Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top