Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhân Loại Mới

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhân Loại Mới

Sứ điệp: Nhân Loại Mới
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top