Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Quản Gia

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Quản Gia

Sứ điệp: Người Quản Gia
Kinh Thánh: Lu-ca 16:1-13
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 26/6/2022

Ẩn dụ về người quản gia bất trung

1. Lúc này Ngài cũng nói với các môn đồ: “Có một người giàu kia, có một quản gia; người đó bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2. Chủ gọi người đó đến, rồi nói với người đó: ‘Đây là điều tôi nghe về anh! Hãy khai trình công việc quản lý của anh, bởi vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3. Người quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức quản lý của ta, ta sẽ làm gì? Cuốc đất thì ta không thể, còn ăn xin thì xấu hổ. 4. Ta biết ta cần phải làm gì để khi bị cách chức quản lý, có người sẽ tiếp rước ta về nhà của họ.’ 5. Do đó anh ta đã gọi từng con nợ của chủ mình, rồi anh nói với người thứ nhất: ‘Ông mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6. Người đó nói: ‘Một trăm thùng dầu.’ Rồi anh nói: ‘Hãy cầm giấy nợ, ngồi xuống, viết nhanh: Năm chục.’ 7. Sau đó, anh nói với một người khác: ‘Ông mắc nợ bao nhiêu?’ Người đó trả lời: ‘Một trăm hộc lúa mì.’ Anh nói với người đó: ‘Hãy cầm giấy nợ, viết: Tám chục.’ 8. Người chủ đã khen người quản gia bất chính vì anh ta đã hành động khôn lanh như vậy. Bởi vì con cái đời nầy khôn lanh hơn con cái của sự sáng trong việc cư xử với những người cùng thế hệ với mình. 9. Ta nói cùng các ngươi: Hãy dùng sự giàu có bất nghĩa để kết bạn, để rồi khi điều đó mất đi, người ta sẽ tiếp các ngươi vào nhà mãi mãi.

Sự trung tín

10. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất chính trong việc rất nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. 11. Do đó nếu các ngươi không trung tín về của cải bất chính, thì ai sẽ đem của cải chân thật giao cho các ngươi? 12. Nếu các ngươi không trung tín với những vật sở hữu của người khác, thì ai sẽ giao cho các ngươi những điều thuộc về các ngươi?”

Phục vụ hai chủ

13. “Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, bởi vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền của.”

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top