Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Nén Bạc Của Đời Sống

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nén Bạc Của Đời Sống

Sứ điệp: Nén Bạc Của Đời Sống
Kinh Thánh: Lu-ca 19:15-28

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top