Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Dựng Nên

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Dựng Nên

Sứ điệp: Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Dựng Nên 
Kinh Thánh: Thi Thiên 118
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top