Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Năm Mới Tình Yêu Mới

Mục sư Nguyễn Thỉ: Năm Mới Tình Yêu Mới

Sứ điệp: Năm Mới Tình Yêu Mới
Kinh Thánh: I Giăng 2:3-11
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Bằng chứng về sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ

3. Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Ngài: Đó là chúng ta vâng giữ những điều răn của Ngài. 4. Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ những điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. 5. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời được toàn vẹn trong người ấy. Nhờ điều này, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. 6. Người nào nói rằng mình ở trong Ngài thì chính người đó phải bước đi giống như Ngài đã bước đi.

Điều răn mới

7. Anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe. 8. Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, bởi vì bóng tối đang tan biến và ánh sáng chân thật đã tỏa sáng.

9. Người nào nói mình ở trong ánh sáng, nhưng ghét anh em mình thì cho đến bây giờ vẫn còn ở trong bóng tối. 10. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. 11. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối, và không biết mình đi đâu, bởi vì bóng tối đã làm mù mắt của người.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top