Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh

Sứ điệp: Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh
Kinh Thánh:  I Giăng 2:12-17
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top