Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Lo Phiền, Cầu Nguyện và Bình An

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lo Phiền, Cầu Nguyện và Bình An

Sứ điệp: Lo Phiền, Cầu Nguyện và Bình An
Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-9
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 3/8/2020

Phi-líp 4:4-9

4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi nhắc lại: Hãy vui mừng! 5. Hãy cho mọi người biết sự nhu hòa của anh em. Chúa đang ở gần.

6. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em và ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus.

8. Cuối cùng, thưa anh em, điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu, điều gì đáng tuyên dương, nếu có đức hạnh nào, hay nếu có điều gì đáng khen ngợi, hãy nghĩ đến những điều đó. 9. Hãy tiếp tục thực hành những điều mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top